מכרזים
Pic

מכרז פומבי מס’ 15/2023

מכרז פומבי מס' 15/2023

סטאטוס: פתוח עד ליום
המכרז בוטל
תאריך פרסום:
11/01/2024
סטטוס אחרון:
17/12/2023