PLANLOD - היחידה לתכנון סטטוטורי

יחידת PLANLOD בכלכלית לוד עוסקת בניהול התכנון הסטטוטורי כולל טיפול בכל שלבי התכנון, החל משלב הייזום, בדיקת היתכנות, תכנון ראשוני,  תכנון מוקדם-סטטוטורי ועד לאישור התכנון במוסדות התכנון.

מטרות העל של היחידה הן קידום תכניות סטטוטוריות לבינוי חדש, קידום תכניות להתחדשות עירונית והקמת בנק ידע סטטוטורי נרחב ברמה העירונית, הכולל תכניות אב משמעותיות למסחר ותעסוקה ולביוב וכן הקמת מערך GIS משמעותי בחברה הכלכלית.

יחידת PLANLOD הובילה כבר 8 תכניות עירונית לאישור, חלקן של שכונות חדשות לחלוטין וחלקן תכניות מורכבות של התחדשות עירונית.

במסגרת השכונות החדשות הרובע הבינלאומי, נופי בן שמן ומצפה רנה יתווספו לעיר כ- 16,000 יח”ד. בתכניות ההתחדשות העירונית שכבר אושרו, בית הקשתות, הליבה, הס-גולדברג, פרדס שניר 4 ומגדלי הציונות יתווספו עוד למעלה מ-10,400 יח”ד לעיר.

לפי התכנון, יתווספו לעיר למעלה מ-30,000 יח”ד עד שנת 2040 וכן כ-3.8 מיליון מ”ר של שטחי תעסוקה ומסחר, שיותר ממחצית מהם יוקמו בשטח הלודקיישן, אזור התעשיה החדש הממוקם בצפון העיר, בסמוך לשדה התעופה בן גוריון ולכבישים ראשיים.

1798 jpeg 007
התחנה 2
1
WhatsApp Image 2022 05 10 at 14.40.17