מכרזים
Pic

קול קורא מס’ 09/2022

קול קורא מס' 09/2022

סטאטוס: פתוח עד ליום
29.06.2023
תאריך פרסום:
24/07/2023
סטטוס אחרון:
08/12/2022

לקבלת סיוע בחידוש אספקת החשמל בבנייני מגורים בשכונות הוותיקות בעיר לוד

מסמכי המכרז