STARTLOD

יחידת STARTLOD בכלכלית לוד קמה במטרה לבנות ולהוביל את מערך קליטת התושבים החדשים הצפויים להצטרף לעיר. במסגרת יישום החזון האסטרטגי של העיר, העיר צפויה לשלש את מספר תושביה עד לשנת 2040 לכ- 240 אלף תושבים.  מערך הקליטה, הנבנה בימים אלו, נועד לסנכרן בין כלל הגופים העירוניים העוסקים בתחומי החיים השונים להם ידרשו התושבים במסגרת מעבר לעיר מתחדשת ומתקדמת: מגורים, מבני ציבור, תחבורה, תעסוקה, מסחר, תרבות ספורט ופנאי.

במסגרת ההערכות לקליטה היחידה מקדמת פרויקטים שונים על מנת להוביל את העיר לקליטה מיטבית- שאלון הכרות שמופץ לרוכשי דירות ברחבי העיר, שיתופי פעולה עם יזמים, קידום בניית קהילות, הקמת אתר “לוד בעוד” שיציג את העיר וכל תכניות הפיתוח בה עד לשנת 2040 ועוד.

תחומים נוספים בטיפול היחידה: תכנון אסטרטגי, ניהול אסטרטגיית השיווק, המיתוג והפרסום בחברה, עיצוב החומרים המופקים בחברה, עיצוב שילוט ברחבי העיר, הקמה וניהול של הנכסים הדיגיטליים של החברה.

work with 1