בינוי ופיתוח

שדרות הציונות

כחלק מפרויקט חידוש תשתיות בעיר , כלכלית לוד  החלה בביצוע פרויקט לשדרוג רחוב שדרות הציונות.

:העבודות בפרויקט החשוב כוללות בין היתר

פיתוח שטחים ציבוריים פתוחים, הסדרת דרכים סלולות, שיפוץ מדרכות, הקמת שבילי אופניים, פיתוח תשתיות מים וביוב, שדרוג תשתיות תקשורת והכנות למצלמות ושדרוג תאורת הרחוב

חלק א של הפרויקט הושלם. חלק ב’ בביצוע.

צפי סיום:אוגוסט 2022

DJI 0067
DJI 0071 1
DJI 0556
DJI 0038
DJI 0041