פיתוח עסקי

ניהול מרכז אדרבה

אַדְרַבָּה לֹוד” יהיה מרכז חינוכי-תיירותי לאומי אשר יציג למבקריו את סיפור יצירתו הגדולה ביותר של העם היהודי – מורשת החכמה היהודית, באופן רלוונטי וחווייתי הפונה לחברה הישראלית והיהודית על כל גווניה.

המרכז יפגיש את המבקרים עם פועלם ומורשתם ההיסטורית של חכמי העבר, ימתח חוט מקשר בין חכמת הדורות הקדמונים לבין המבקרים בני זמננו, ויזמין אותם לקחת חלק בשרשרת המסירה הרב-דורית העוברת לכל אורכה של ההיסטוריה היהודית .

בימי קדם הייתה לוד מהחשובות שבערי ארץ ישראל, וכינוייה היה “המשנה לירושלים”. לשיא פריחתה הגיעה העיר בימים שטרם מרד בר כוכבא. בתקופה סוערת זו חיו ופעלו בלוד גדולי החכמים אשר שימשו כמנהיגי העם: רבי עקיבא, רבי אליעזר, רבן גמליאל, רבי יהושע ורבי טרפון.

אַדְרַבָּה לֹוד עתיד להיבנות בעיר העתיקה של לוד, המקום בו חיו ופעלו אישים אלו. העיר העתיקה של לוד נמצאת בימים אלה בעיצומו של הליך תכנון ופיתוח אינטנסיבי. במסגרת זו מתוכננים שיקום האתרים והמונומנטים ההיסטוריים בעיר העתיקה, ובניית מוזיאון “פסיפס לוד” על ידי רשות העתיקות. הקמת המוזיאון, בעידודה של עיריית לוד וכחלק משיקום המכלול התיירותי, צפויה להוות נקודת מפנה בהתפתחות העיר.

אַדְרַבָּה לֹוד – בית יוצר לחשיבה יהודית יהיה מרכז פעיל ודינאמי, המזמין את מבקריו לחוות, להתנסות, לדון וליצור. המבקרים יחוו מפגש עם דמויות ועם סיטואציות אשר יזמנו דיון ושיח ויעוררו רגש חשיבה ודמיון. המרכז יציע המחשות והתנסויות מפתיעות סביב סוגיות, ערכים ואופני חשיבה מעולמו של בית המדרש.

1 1