פיתוח עסקי

מתקן מחזור פסולת בניין

פסולת בניין היא אחד מתוצרי הלוואי של בנייה, שיפוץ והריסה. פסולת בניין כוללת חומרים רבים כגון בטון, פלדה, שיש, עץ​ ועוד. פינוי וטיפול מבוקר של פסולת בניין הכולל מחזור והטמנה, מונע יצירת מפגעים ונזק סביבתי ועוזר לשמור על סביבה נקייה​.

על פי חוק, יש לפנות פסולת בניין לאתר מוסדר. בכל מקרה של בנייה יש לוודא מול הקבלן כי נושא פסולת הבניין מטופל כחוק. האחריות החוקית להסדרת הנושא חלה על בעל היתר הבנייה.

מערכת למחזור פסולת בניין מאפשרת מיון ומחזור החומרים שניתן למחזר והטמנה של כל שאר החומרים תחת פיקוח קפדני.

היקף הבניה העצום שעתידה לעבור העיר מחייב מציאת פתרון כולל ואיכותי לטיפול בפסולת שתיווצר. זו הסיבה שהאגף לפיתוח עסקי מקדם היום פרויקט של הקמת מתקן מחזור פסולת בניין בשכונות החדשות לצורך קליטת פסולת הבניין הצפויה, מניעת שפיכת פסולת בעיר ומתן מענה לקבלנים בנושא.

הפרויקט נמצא כעת בשלב הכנת מכרז.

מחזור