בינוי ופיתוח

מגרשי טניס גני אביב

כלכלית לוד החלה בפרויקט הקמת קומפלקס ספורט ופנאי מודרני ואיכותי לשכונת גני אביב לרווחת התושבים הקיימים והעתידיים באזור.
במסגרת הפרויקט עתידים לקום ארבעה מגרשי טניס, עם שטחי משחק, יציעים ואבזור ברמה המתקדמת ביותר.

Capture 1