התחדשות עירונית

כיכר התחנה

תכנית התחדשות עירונית במתחם כיכר התחנה (“כיכר קומנדו” לשעבר)  לוד ממוקמת במרכז העיר בלוד ושטחה כ- 75 דונם. התכנית גובלת מדרום בשדרות דוד המלך, מצפון ברחוב רבי טרפון, ממזרח ברחוב הנשיא וממערב ברחוב אלי כהן.

בשטח התכנית קיימות 246 יחידות דיור. התכנית הינה תכנית התחדשות עירונית המאפשרת את הריסתן של יחידות הדיור הקיימות והקמתן של 1,696 יחידות דיור חדשות תחת יחידות הדיור הקיימות. תוספת שטחי המסחר המתוכננת היא כ-8,000 מ”ר, לשטחי התעסוקה יתווספו למעלה מ-50,000 מ”ר.

פיתוח המתחם מאפשר את חיבור כיכר התחנה לעיר העתיקה המתחדשת ולפרויקטים חדשים במערב העיר ותחנת הרכבת. התכנית קובעת ייעודי קרקע חדשים לדרכים, מבנים ומוסדות ציבור, שטח ציבורי פתוח, כיכר עירונית, תעסוקה, מסחר וייעוד למגורים.

התכנית מציעה מערכת רשת של רחובות חדשים המתחברת למערך הרחובות העירוני הקיים, מייצרת מגרשים לבינוי חדש וקובעת את השימושים ואופי הבינוי במרחב התחנה לשימור. התכנית מתווה פיתוח כיכר עירונית במרכזה סמוך למרחב התחנה ההיסטורית לשימור. כמו כן, מפותח ציר המסילה ההיסטורי כציר ירוק וכן שטחים ירוקים נוספים כחלק מרשת ירוקה העוברת במרחב כמרחב מוטה הולכי רגל.

עוד חשוב לציין את הנגישות התחבורתית חסרת התקדים של המתחם. כיכר התחנה נמצאת בלב מרכז העסקים של העיר לוד ותהווה מוקד תחבורתי מרכזי בהתאם. בנוסף לקרבה הגאוגרפית לתחנת רכבת עירונית ולכביש 40 הבין-עירוני, בצמוד לגבולות התכנית  יבנו גם תחנת מטרו וגם נתיב תחבורה ציבורית של “מהיר לעיר” .

לפרטים נוספים כנסו לאתר “המבואה”

התחנה מלמעלה 1
LOD KMD view
התחנה 2