פיתוח עסקי

ייזום נדל”ן

האגף אמון על פעילות עירונית בהיבטים הקשורים לתכנון, פיתוח וקידום התעשייה והעסקים בעיר. האגף עוסק, בין היתר, בייזום תהליכי פיתוח כלכלי ומסייע במינוף הכלכלה המקומית על ידי  הוצאה לפועל וליווי של פרויקטים בעלי כדאיות עסקית, לצורך חיזוק החוסן הכלכלי של החברה לצד חיזוק המסחר, הנדל”ן והתיירות בעיר.
במסגרת הפעילות להגשמת המטרה, האגף לפיתוח עסקי משקיע משאבים רבים בייזום של בינוי נדל”ן ברחבי העיר לצורך יצירת מקורות מניבים ארוכי טווח.
בימים אלו מקודמים מספר פרויקטים מגוונים בתחום: בחינת הקמת דיור להשכרה ארוכת טווח במתחם המשולש בשכונת גני אביב, בינוי והשכרה של מרפאות בגני איילון, הקמת השער לעיר העתיקה הכולל אזור מסחרי מקורה ומשרדים במבנה התמ”ז הישן , ייזום מלון בוטיק בקרית הספורט והפעלתו, הפעלת מעונות יום בגני איילון, קידום מסחר בשטחים חומים ועוד.

403 09