בינוי ופיתוח

חניון חאן חילו

כחלק מהפיתוח התיירותי המסיבי באזור העיר העתיקה, מוקם בימים אלו חניון גדול מחוץ למבנה חאן אל חילו. הקמת החניון החניון כוללת עבודות תשתית, גינון, תאורה וחיבור לרשת השבילים ההיסטורית של העיר העתיקה.

החניון ייתן מענה למבקרים בעיר העתיקה ולקונים בשוק לוד המתחדש. החניון כולל כשמונים מקומות חניה לרכבים פרטיים ושני מקומות לחניית אוטובוסים.

הפרויקט הושלם.

חאן חילו 1