בינוי ופיתוח

חאן חילו מזרח

פרוייקט הקמה ופיתוח של רחוב גולומוב בין משולש הדתות לרחוב מחנות קפריסין. הפרוייקט כולל תשתיות תת קרקעיות כגון ניקוז מים וביוב.

בנוסף במסגרת הפרוייקט תבוצע הקמה ופיתוח של רחוב גישה צפונית לחאן חילו, כולל עדכון הסדרי תנועה, בטיחות ופיתוח ברחוב מחנות קפריסין.

הפרויקט הושלם.

IMG 20210127 WA0022