פיתוח עסקי

הקמת מערכות סולאריות

כלכלית לוד מצעידה את העיר קדימה ולוקחת חלק בפרויקטים ארוכי טווח, כחלק ממגמה לאומית להפחתת פליטות גזי חממה, התייעלות אנרגטית וייצור חשמל ירוק.

החברה מובילה בעבור העירייה, פרויקטים לייצור חשמל מאנרגיה סולארית ומתקינה מערכות סולאריות על מבני הציבור בעיר. בכך תורמת למאמץ הלאומי ולהתייעלות העירונית, כחלק מההסדרה הממשלתית “מונה נטו”.

האגף לפיתוח עסקי מוביל פרויקט של הקמת מערכות סולאריות על גגות מבני ציבור בעיר, לצורך יצירת הפקת חשמל ויצירת הכנסה ממכירתו. בנוסף, האגף מקדם השנה פרויקט להעלאת המודעות של תושבי העיר ליעילות של הקמת מערכות סולאריות גם על גגות של בתים פרטיים.

WhatsApp Image 2018 09 13 at 14.54.13 3
WhatsApp Image 2018 09 13 at 14.54.13 7 1