מכרזים
Pic

מכרז פומבי מס’ 14/2022

מכרז פומבי מס' 14/2022

סטאטוס: פתוח עד ליום
09.02.2023
תאריך פרסום:
26/02/2023
סטטוס אחרון:
18/12/2022

לביצוע עבודות עפר ופריצת דרכים, תשתיות תת ‏קרקעיות, חדרי טרפו, סלילה, תאורה ופיתוח ‏במתחם ג’ בשכונת “הרובע הבינלאומי” לוד‏

מסמכי המכרז