מכרזים
Pic

קול קורא מס’ 04/2023

קול קורא מס' 04/2023

סטאטוס: פתוח עד ליום
31.12.2023
תאריך פרסום:
09/06/2024
סטטוס אחרון:
26/07/2023

לקבלת סיוע בחידוש אספקת החשמל בבנייני מגורים בשכונות הוותיקות בעיר לוד

מסמכי המכרז