מכרזים
Pic

קול קורא מס’ 02/2023

קול קורא מס' 02/2023

סטאטוס: פתוח עד ליום
07.05.2023
תאריך פרסום:
13/12/2023
סטטוס אחרון:
03/04/2023

לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ, ניהול, פיקוח וגביית דמי שימוש בגין תפיסה זמנית של שטחי ציבור למטרת התארגנות קבלנית ברחבי העיר לוד

מסמכי המכרז