מכרזים
Pic

קול קורא מס’ 01/2023

קול קורא מס' 01/2023

סטאטוס: פתוח עד ליום
פתוח
תאריך פרסום:
20/08/2023
סטטוס אחרון:
06/03/2023

להצטרפות למאגר היועצים והמתכננים של החברה

מסמכי המכרז