מכרזים
Pic

מכרז פומבי מס’ 13/2023

מכרז פומבי מס' 13/2023

סטאטוס: פתוח עד ליום
27.03.2024
תאריך פרסום:
02/05/2024
סטטוס אחרון:
21/08/2023

לביצוע עבודות שיקום ושיפוץ חזיתות בנייני מגורים בשכונת “גני יער” בלוד

מסמכי המכרז