מכרזים
Pic

מכרז פומבי מס’ 11/2022

מכרז פומבי מס' 11/2022

סטאטוס: פתוח עד ליום
28.09.2022
תאריך פרסום:
31/10/2022
סטטוס אחרון:
28/09/2022

מכרז מסגרת לביצוע עבודות שיפוץ והקמת מערכות במבנים ברחבי העיר לוד

מסמכי המכרז