מכרזים
Pic

מכרז פומבי מס’ 06/2024

מכרז פומבי מס' 06/2024

סטאטוס: פתוח עד ליום
06.06.2024
תאריך פרסום:
07/05/2024
סטטוס אחרון:
07/05/2024

לאספקה ותחזוקה של מערכת מידע ארגונית ומתן שירותים נלווים

מסמכי המכרז