מכרזים
Pic

מכרז פומבי מס’ 04/2023

מכרז פומבי מס' 04/2023

סטאטוס: פתוח עד ליום
23.04.2023
תאריך פרסום:
14/12/2023
סטטוס אחרון:
06/02/2023

לביצוע עבודות הקמת גשרים 3 ו- 4, עבודות שיקום נחלים ועבודות נלוות בשכונת “נופי בן שמן” בלוד

מסמכי המכרז