מכרזים
Pic

מכרז כ”א 8/2024

8/2024

סטאטוס: פתוח עד ליום
30.4.24
תאריך פרסום:
17/04/2024
סטטוס אחרון:
17/04/2024

מסמכי המכרז

כא 678.24