מכרזים
Pic

מכרז כ”א 19/2023

19/2023

סטאטוס: פתוח עד ליום
31.12.2023
תאריך פרסום:
06/12/2023
סטטוס אחרון:
07/11/2023