מכרזים
Pic

מכרז כ”א 11/24

מכרז כ"א 11/24

סטאטוס: פתוח עד ליום
19.7.24
תאריך פרסום:
04/07/2024
סטטוס אחרון:
04/07/2024

מסמכי המכרז

כא 11.24