מכרזים
Pic

בקשה לקבלת הצעות

בקשה לקבלת הצעות

סטאטוס: פתוח עד ליום
פתוח
תאריך פרסום:
28/09/2023
סטטוס אחרון:
14/09/2023

להשכרה של מבנה לשימוש הציבור ברח’ שבט זבולון  בשכונת גני איילון בלוד

מסמכי המכרז

606 לאתר