מכרזים
Pic

מכרזי ספקים

m icon11

קולות קוראים

קולות קוראים - פתוחים

קול קורא מס' 02/2024

לקבלת סיוע בחידוש אספקת החשמל בבנייני מגורים בשכונות הוותיקות בעיר לוד
30.06.2024

קול קורא 01/2024

הצבה והפעלה של משאיות מזון (FOOD TRUCK)ברחבי העיר לוד
25.01.24

קול קורא מס' 06/2023

להצבה והפעלה של עמדות לוקרים (תאי אכסון) של משלוחים ברחבי העיר לוד
31.12.2023

קול קורא מס' 05/2023

לייצור, אספקה והתקנה של מרחבים מוגנים מוסדיים
14.11.2023

קול קורא מס' 04/2023

לקבלת סיוע בחידוש אספקת החשמל בבנייני מגורים ‏ בשכונות הוותיקות בעיר לוד
31.12.2023

קול קורא מס' 01/2023

להצטרפות למאגר היועצים והמתכננים של החברה
פתוח

קולות קוראים - סגורים

בקשה לקבלת הצעות

להשכרה של מבנה לשימוש הציבור ברח’ שבט זבולון בשכונת גני איילון בלוד
פתוח

קול קורא מס' 03/2023

להצבה והפעלה של משאיות מזון ‏‎(“FOOD TRUCKS”) ‎‏ ברחבי העיר לוד
20.06.2023

קול קורא מס' 02/2023

לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ, ניהול, פיקוח וגביית דמי שימוש בגין תפיסה זמנית של שטחי ציבור למטרת התארגנות קבלנית ברחבי העיר לוד
07.05.2023

בקשה לקבלת מידע (R.F.I)

בקשר עם היתכנות פרויקט תכנון, הקמה והפעלה ו/או היתכנות לשימושים שונים במגרש 1000 בשכונת גני איילון לוד
01.05.2023

קול קורא מס' 01/2018

להצטרפות למאגר היועצים והמתכננים של החברה
סגור

קול קורא מס' 09/2022

לקבלת סיוע בחידוש אספקת החשמל בבנייני מגורים ‏ בשכונות הוותיקות בעיר לוד
29.06.2023