מכרזים
Pic

מכרזי ספקים - פתוחים

מכרז פומבי מס' 07/2024

לביצוע גידול ואספקת עצי נוי לשכונת נופי בן שמן (רחובות ושצ”פים) ופארק נופי בן שמן
18.06.2024

מכרז פומבי מס' 06/2024

לאספקה ותחזוקה של מערכת מידע ארגונית ומתן שירותים נלווים
06.06.2024

מכרז פומבי מס' 05/2024

להפעלה של מעון יום (בן 6 כיתות) בשכונת נופי בן שמן בעיר לוד
30.05.2024

מכרזי ספקים - סגורים

מכרז פומבי מס' 04/2024

להפעלת צהרונים ומסגרות חינוך משלימות בגני הילדים ובתי ספר בעיר לוד – ‏‏”עיר תומכת קריירה” החל משנת הלימודים תשפ”ה ‏
09.04.2024

מכרז פומבי מס' 03/2024

לאספקה, התקנה והפעלה של עמדות טעינה לרכבים חשמליים בעיר לוד
20.03.2024

מכרז פומבי מס' 02/2024

מכרז מסגרת פומבי לביצוע מבני חינוך וציבור בשכונת “גני איילון” בעיר לוד
08.04.2024

מכרז פומבי מס' 01/2024

לאספקת מוצרי דלק
21.02.2024

מכרז פומבי מס' 15/2023

לביצוע מבני חינוך וציבור בשכונת “גני איילון” בעיר לוד
המכרז בוטל

מכרז פומבי מס' 14/2023

לביצוע עבודות קירוי במתחם השוק העירוני בעיר לוד
18.12.2023