מכרזים
Pic

מכרזי כח אדם - פתוחים

09.24

מנהל כללי
3.6.24

8/2024

מתאם תכנון ותשתיות בדיקת תוכניות כבישים ותשתיות ההיתרים ונספחי בינוי (מהנדס)
30.4.24

7/2024

מתאם תשתיות
30.4.24

6/2024

מנהל פרויקטים (מהנדס) לפיתוח תשתיות
30.4.24

5/2024

סמנכ”ל הנדסה
3.5.24

04/2024

מנהל/ת תחום תכנון סטטוטורי ומדיניות עירונית
13.2.24

מכרזי כח אדם - סגורים

17/2023

מנהל/ת פרויקטים לפיתוח תשתיות
30.08.2023

16/2023

מנהל/ת אגף אסטרטגי
17.8.2023

מכרז כ"א 15/2023

מנהל/ת תחום תכנון סטטוטורי ומדיניות עירונית
07.08.2023

מכרז כ"א 14/2023

כלכלן/ית מנהלת הסכם הגג
07.08.2023

13/2023

כלכלן/ית החברה
9.8.23

12/2023

מנהל/ת פרויקטים לליווי תהליכי תכנון ובצוע מבני ציבור כולל וחוזים והתקשרויות (המשרה מיועדת לאגף ביצוע והתחדשות עירונית)
29.6.2023