דירקטוריון החברה

יאיר רביבו, עו”ד – ראש העיר  ויו”ר הדירקטוריון

פרג’ אבן פרג’, עו”ד  – חבר מועצה ומ”מ יו”ר הדירקטוריון

אהרון אטיאס – מנכ”ל העירייה

אדר’ גל גבריאל- מהנדסת העיר

יוסי הרוש- מ”מ ראש העיר

שירן בוקרה ג’רבי – מנהלת אגף פרוייקטים, לשכת ראש העיר

מאיר אליהו- מנהל אגף ספורט

גיל חדד – דירקטור

אלדר צור – נציג ציבור

עינת דלומי, רו”ח – נציגת ציבור

תמר דורסט- נציגת ציבור