כרם - המנהלת לאסדרה ולפיתוח השכונות הערביות

בנובמבר 2019 הוקמה בחברה הכלכלית מנהלת כרם, מנהלת ייחודית לקידום אסדרת ופיתוח השכונות הערביות בעיר. המנהלת פועלת במטרה להביא לאסדרה תכנונית וקניינית בשכונות הערביות בלוד, להנגשת שירותים עירוניים לשכונות ולתושביהן ובהפיכת השכונות הערביות בלוד לחלק אינטגרלי במרקם העירוני החי והתוסס של העיר.

בשנת 2020 במסגרת הפקדת תכנית לוד צפון תמ”ל 1095, הושג אישור עקרוני של מוסדות המדינה למתווה הקנייני בכרם התפוחים – המשנה ליועמ”ש, רמ”י והאוצר, שאושר בהחלטת מועצת רשות מקרקעי ישראל. אחת ממטרות העל של המנהלת היא יישום בפועל של מתווה האסדרה בכרם התפוחים באמצעות הקמת מנהלת ייעודית שתרכז יצירת סדרי עבודה, גיבוש קריטריונים לפניית תושבים שבכוונתם להסדיר את זכויותיהם הקנייניות בתחום השכונה ומימוש המתווה הקנייני. המנהלת אחראית גם על מתן מענה לתושבים ויצירת בסיס לאסדרה תכנונית בהיתרי בניה, חלקם אסדרה בדיעבד, למבנים המצויים בתחום התכנית.

הליווי החברתי של המנהלת מתמקד גם בפרויקטי תכנון המקודמים בעיר. המנהלת מבצעת עבודה משמעותית ביצירת הקשר עם התושבים וליווי תהליכי התכנון והמוכנות בשכונות הרלוונטיות בשכונת פרדס שניר ובשכונת הרכבת – ורדה.

בשכונות פרדס שניר 4- אושרו תכניות מפורטות המאפשרות הוצאת היתרי בנייה. בשכונת פרדס שניר מרכז (שניר 3 , 6) הוגשה תכנית מפורטת ונשמעו התנגדויות. בשכונת פרדס שניר 1, 2 ובשכונת הרכבת קיים אישור להפקדת התכנית לותמ”ל. בשכונת כרם התפוחים הסתיים הליך שמיעת התנגדויות והתכנית עומדת בפני הפקדה מחדש בותמ”ל.

בשנה הקרובה הפעילות תתמקד מתן מענה להליכים וכן הטמעת הליך מתן מידע תכנוני להיתרים.

בתחום הבינוי והפיתוח הסתיים תכנון להקמת 2 גינות ציבוריות בשטח השכונות, בו הוצאו צווי תחילת עבודה לקבלנים. אחד הפרויקטים המרכזיים הוא קידום הקמת בית עם לחברה הערבית בעיר (בית אלצ’יאפה). הקמת מבנה ציבורי זה נולדה מתוך צורך ציבורי של משפחות הנפטרים לקיים ביקורי מנחמים במהלך תקופת האבל. צורך זה הולך וגדל ככל שתושבים עוברים לדירות ולמגורים באזורים צפופים ומחייב מענה ממסדי.

פעילות המנהלת כוללת גם סיוע ומתן מענה לציבור בשכונות השונות בתחומי חברתיים נוספים. הוקם פורום תעסוקה ייחודי לחברה הערבית בעיר שיוביל את תחום ההכוון התעסוקתי, ההשכלה ופיתוח הקריירה ואף יזמות עסקית בקרב צעירים בעיר.  

העם
שניר
לאתר 1
שניר 1 6 קומפילציה