כלכלית דיגיטל
Pic

כלכלית דיגיטל

פעולות שוטפות של החברה
פגישות שבועיות
דוח שבועי של החברה
שאלון לתושבים חדשים
התקדמות פרויקטים

פגישות שבועיות

24.05.2022

פגישות שבועיות