כלכלית דיגיטל
Pic

דוח פעילות חודשי של החברה

סיכום רבעון 1

2024

סיכום שנה

2023

יולי 2023

דו”ח חודשי

יוני 2023

דו”ח חודשי

מאי 2023

דו”ח חודשי

אפריל 2023

דו”ח חודשי

מרץ 2023

דו”ח חודשי

פברואר 2023

דו”ח חודשי

ינואר 2023

דו”ח חודשי

דצמבר 2022

דו”ח חודשי

נובמבר 2022

דו”ח חודשי

אוקטובר 2022

דו”ח חודשי